Wsparcie spółki Phenicoptere w rozwoju eksportu polskich marek produktowych GLOV oraz DELETE.

 

Phenicoptere Spółka z o.o.  realizuje projekt współfinansowany z EFRR w ramach POIR 2014-2020 (Działanie 3.3.3) „Wsparcie MSP w promocji marek produktowych - GoToBrand”.

 

Tytuł projektu: Wsparcie spółki Phenicoptere w rozwoju eksportu polskich marek produktowych GLOV oraz DELETE.

 

Cel projektu: Celem strategicznym wnioskodawcy jest uzyskanie nowych partnerów handlowych oraz zwiększenie przychodów z działań eksportowych.