Realizowane projekty

Phenicoptere Sp. z o.o. realizował projekt pt: „Wsparcie firmy Phenicoptere we wprowadzaniu innowacyjnej polskiej marki produktowej GLOV na rynki zagraniczne” w ramach Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój, Oś Priorytetowa 3, Wsparcie Innowacji w Przedsiębiorstwach, Działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND (2017 – 2019)